Kognitiv Psykoterapi

Kognitiv terapi er en terapiform, som fokuserer på, hvad klienten tænker om sig selv og sine vanskeligheder. Metoden har specielt været brugt ved depression og angst, men kan bruges til mange andre psykiske problemer.

Det er en korttidsterapi, det vil som regel sige ugentlige samtaler gennem ca, 3 måneder. Terapeuten er aktiv og strukturende og der gives ofte ”hjemmearbejde” for. Dvs. øvelser og lignende, som klienten skal udføre mellem sessionerne.

Teknikken blev opfundet af psykiateren Aron T Beck allerede i 50’erne og er en af de enste terapiformer som har bevist deres effekt i videnskabelige undersøgelser.

Terapien fokuserer på, at mennesker, som bliver deprimerede, oftest har en tendens til at tænke negativt om sig selv og fortolke det de oplever og ses på en for dem selv negativ måde.Så der kan arbejdes med de negative automatiske tanker. Mennesker der har angst, har også mange tanker om sig selv, som forstærker angsten. De undgår bestemte situationer, fordi de tænker, at de sikkert får angst, og heraf følger, at de også føler, at de ikke mestrer ret mange situationer særligt godt.

Terapien tager udgangspunkt i den aktuelle situation 

Oftest tager terapeuten og klienten udgangspunkt i at udforske, hvilke tanker eller forestillingsbilleder der udløser de negative reaktioner. Der lægges vægt på at finde alternative fortolkningsmuligheder, som kan erstatte dem, der udløser de negative følelser. Man tager udgangspunkt i de positive sider og færdigheder, klienten har, men som hun slet ikke kan få øje på i alt det negative. De negative tanker, klienten har om sig selv, har ofte rod i tidligere oplevelser og erfaringer.

Det er vigtigt, at klienten derefter afprøver disse nye måder at tænke på i dagligdags situationer og det er her ”hjemmearbejdet” kommer ind. Ved næste terapisession drøfter terapeuten og klienten de nye erfaringer. Ofte kombineres hjælp til at tænke anderledes med hjælp til at handle anderledes. På den måde, oplever klienten gradvis at kunne mestre vanskelige situationer og får dermed højere tanker om sig selv.