Konfliktmægling

Konfliktmægling

Konfliktmægling kaldes også meditation og er en mulighed for at bruge en neutral 3 part til at få hjælp til at tale om en konflikt på en konstruktiv måde.

 En Konfliktmægler fungerer som en mødeleder og hjælper parterne til at få talt om hvad konflikten er og hvad den gør ved ens følelser og hvad man kan have brug for fremadrettet.Konflikter kan være i mange forskellige relationer, både i familien, parforhold, arbejdsgrupper, organisationer eller andre arbejdsmæssige sammenhænge. Kort beskrevet kan en mægling være et møde mellem 2 eller flere parter hvor man bliver enige om hvad problemet/konflikten handler om, hvad er der sket, hvorfor og hvad gør det ved mig og hvad har jeg brug for til at komme videre på en god måde. Kan der trækkes en streg og dannes en ny relation på ændrede vilkår eller skal vi hver for sig på en måde der ikke kræver vores energi. I mægling er der ikke fokus på hvem der har ret, men hvordan det opleves for den enkelte. Fokus er at lytte og måske forstå den anden parts oplevelse. Der behøver ikke at være enighed om alt eller være tilgivelse involveret i en mægling,  før den opleves som en succes. En mægling kan også være at man fik sagt det havde på hjerte og oplevet det blev modtaget af den anden part. Sommetider ender en mægling ud i at der laves aftaler om hvordan der gøres efterfølgende og her kan jeg være med til at få formuleret og nedskrevet en aftale begge parter kan være tilfredse med. 

En mægling kan indledes med individuelle samtaler efter behov, et møde hvor du i fred og ro kan få sat ord på hvad der er vigtigt for dig at få formuleret inden selve mæglingsmødet. Man kan også vælge at afholde mæglingsmødet uden formøder hvis man føler sig parat til det. 

Kontakt mig for en uforpligtende snak om konfliktmægling.