Sorggrupper

Jeg tilbyder sorggrupper for børn, unge og voksne, der har mistet en nærtstående.

Sorggrupperne er aldersinddelt og i lukkede grupper af maks 6 personer, hvor vi mødes 8 gange.
Aldersindelingerne er:
8-12 år
13-17 år
18-25 år

Jeg arbejder ud fra den kognitive tilgang  to spors modellen. samt fokus på  livsfortællinger.